Close

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prokowie

Dyrektor: Alina Kąkol