Close

Projekt Edukacyjny Młodzi Zdolni

Ogólne założenia projektu

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Jedynki podejmuję po raz drugi inicjatywę – Projekt Edukacyjny „Młodzi Zdolni”. Aby dać możliwość pełnego i swobodnego rozwoju najzdolniejszej młodzieży z powiatu kartuskiego, zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych.

Zainteresowanych Naszą propozycją prosimy o aplikowanie drogą mailową do 30 listopada.

Każdy uczestnik projektu otrzyma indeks, który poświadczać będzie udział w poszczególnych zjazdach oraz będzie dowodem zaliczenia całego programu.

Cykl spotkań to propozycja rozwoju uczniów klas piątych i szóstych poprzez ukazanie im pięciu tematów w sposób nieszablonowy i oryginalny, łącząc dziedziny humanistyczne z matematyką, fizyką i językami obcymi.

60-minutowe spotkania prowadzone będą jedynie w formie warsztatów, dyskusji, prac projektowych, a dzięki aktywizującym metodom pracy (z nastawieniem na pracę w grupach) wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami posiadanymi wcześniej oraz tymi, które nabyli w trakcie Naszych spotkań. 

Program zachęci również uczestników do podejmowania przeróżnych wyzwań i krytycznego myślenia w stosunku do omawianych zagadnień.

Cele:

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu literatury, językoznawstwa, historii, nauk przyrodniczych, matematyki, fizyki, języka angielskiego i niemieckiego.

2. Rozwój kompetencji językowych ucznia związanych z nauką języka ojczystego oraz języka obcego (angielskiego i niemieckiego).

3. Rozbudzenie w uczniu pasji do przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz do języka angielskiego i niemieckiego.

Zajęcia 2018/2019

zajęcia humanistyczne – Aleksandra Roda

zajęcia matematyczno-fizyczne – Justyna Wenta i Bernadeta Węsierska

zajęcia z języków obcych– Anna Drewniak- Karcz i Kinga Seroczyńska

koordynator projektu – Aneta Kulwikowska

Zajęcia 2017/2018

zajęcia humanistyczne – Paweł Pytka

zajęcia matematyczno-fizyczne – Justyna Wenta i Bernadeta Węsierska

zajęcia z języka angielskiego – Natalia Fijałkowska

Artykuły