Close


Dnia 23.08.2017 r. 2 projekty szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w roku 2017, w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.

Placówkami, które otrzymały szansę na realizację projektów są:

  • Szkoła Podstawowa w Łapalicach – projekt pt. „Bezpieczni cały rok”;
  • Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie – projekt pt. „Bezpiecznie – znaczy do celu”.

Szacowany łączny koszt realizacji obu projektów w terminie od września do grudnia 2017 r. wyniesie ok. 44 050,00 zł, z czego 8 810,00 zł stanowić będzie wkład własny, a pozostała kwota 35 240,00 zł zostanie pozyskana w formie dofinansowania od Wojewody Pomorskiego.

Artykuły