Close

Nabór wniosków – DOBRY START 300+

29 listopada 2018 Bez kategorii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach informuje, iż do 30 listopada 2018r. można składać wnioski o świadczenie Dobry Start (300+), zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 30.05.2018r. Dz.U. z 01.06.2018 poz. 1061 Wnioski można składać : - papierowo w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej - drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: tworzonego ...

Czytaj wiecej.

Szkolny Dzień Życzliwości w Mirachowie

27 listopada w szkole obchodzono Dzień Życzliwości, który zorganizowano w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020" jako podsumowanie działań projektu. Z tej okazji zaproszono Burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego oraz Zastępcę Burmistrza Panią Sylwię Biankowską. Poszczególne klasy zaprezentowały inscenizacje wierszy J. ...

Czytaj wiecej.

Młodzież z klasy dwujęzycznej na wymianie w Austrii

  "Kolejna grupa młodzieży z klasy dwujęzycznej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach wzięła udział w wymianie międzynarodowej  w ramach projektu „Building Bridges” Erasmus+. Tym razem celem wyjazdu była Austria. Troje uczniów wraz z opiekunem przez tydzień miało okazję do spotkań z rówieśnikami z Niemiec, Słowenii, Hiszpanii oraz ...

Czytaj wiecej.

Balet dla najmłodszych

W Ośrodku Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kiełpinie od marca 2017 roku do czerwca 2018 roku realizowane były zajęcia rytmiczne w formie baletu dla dzieci w wieku przedszkolnym. Utworzonych zostało 10 grup, w ramach których łącznie odbyło się 740 godzin lekcyjnych. Zajęcia miały na celu stworzenie warunków do rozwoju  ...

Czytaj wiecej.

Aktywność na świeżym powietrzu – Nowe place zabaw

W drugiej połowie 2017 roku wykonane zostały adaptacje placów zabaw przy Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie naszej Gminy – przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach, przy Szkole Podstawowej w Łapalicach oraz Szkole Podstawowej w Staniszewie. Przy Szkole Podstawowej w Łapalicach zmodernizowano oraz doposażono istniejący plac zabaw. Zakupiono dodatkowe urządzenia do ...

Czytaj wiecej.

Zaproszenie na uroczyste wręczenie Stypendium Burmistrza Kartuz

12 września 2018 Stypendia

  Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów Stypendium Burmistrza Kartuz dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów na uroczyste wręczenie stypendiów, które odbędzie się 18 września 2018 r. o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach przy ul. Klasztornej 1. Zapraszamy także bliskich uczniów - rodziców, rodzeństwo, dziadków, inne bliskie osoby, które ...

Czytaj wiecej.

Biofeedback: Bawię się – Leczę się – Uczę się

  W 2017 roku gminne przedszkola zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt Biofeedback – zakupiono 13 zestawów, po jednym dla każdej z placówek. Zakup został zrealizowany w ramach prowadzonego projektu pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Kartuzy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Sprzęt ten jest niezwykle przydatny ...

Czytaj wiecej.

Dofinansowanie dla SP w Mirachowie

W związku z kontynuacją rządowego “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”,  dnia 3 lipca 2018 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Joachim Brudziński zaakceptował dofinansowanie projektów zgłoszonych przez Wojewodów, w ramach rezerwy celowej zabezpieczonej w 2018 roku na realizację ...

Czytaj wiecej.