Close

#OSEWyzwanie!

Organizator konkursu

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, realizujący na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej


Dla kogo dedykowany konkurs

Szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców.


Nagrody

Nagrodami w konkursie będą pracownie mobilne, każda składająca się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do internetu dla szkół uprawnionych do udziału w konkursie. Nagrody zostaną przyznane na podstawie decyzji jury. NASK zastrzega sobie prawo przyznania puli nagród w zależności od liczby zgłoszeń szkół z poszczególnych powiatów i województw.


Nagrody uzyskane w konkursie muszą być wykorzystywane zgodnie z celami zdefiniowanymi w art. 3. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjne, w tym:

  •  podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  •  umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkole.
Wymagania obligatoryjne

a) zgłoszenie szkoły do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (ose.gov.pl)

b) zgłoszenie szkoły do program mLegitymacja szkolna (mlegitymacja.ose.gov.pl).

Wymagania fakultatywne

a) deklaracja zgłoszenia nauczycieli do OSEHero (osehero.pl),

b) deklaracja zgłoszenia działań w programie CodeWeek2019 (codeweek.eu/events),

c) zgłoszenie pracy plastycznej pt. SmartSzkoła wykonanej w dowolnej techniceplastycznej, czyli: praca przygotowana na temat edukacji cyfrowej i inteligentnej szkołyprzyszłości, wykorzystującej szybki i bezpieczny internet oraz nowe technologie wprocesie edukacji i zarządzania placówką.

Szczegółowy opis pracy plastycznej

a) praca musi zostać przesłana w formacie JPG lub PNG, maksymalna wielkość pliku 5 MB,

b) praca nie może być wcześniej publikowana, ani nagradzana w innych konkursach,

c) praca musi stanowić wyłącznie oryginalną twórczość Uczestnika biorącego udział wkonkursie,

d) Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę plastyczną

Artykuły