Close

Główne założenie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” to wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce.  W tym celu podzielono Program na trzy Priorytety:

Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Priorytet 2: Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Warunkiem uzyskania środków finansowych było zapewnienie przez Gminę Kartuzy wkładu własnego, stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania, odrębnie dla każdej ze szkół.

Otrzymane fundusze pozwolą m.in. na zaplanowanie i realizację zakupów książek, organizację warsztatów literackich, spotkań z autorami, konkursów czytelniczych, a także wycieczek w ramach współpracy  z Muzeum Kaszubskim w Kartuzach oraz Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.

2017
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach
 12 000,00 zł 
Zespół Szkół w Staniszewie
 12 000,00 zł 
Zespół Szkół w Kiełpinie
 12 000,00 zł 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach
 12 000,00 zł 
Gimnazjum nr 1 w Kartuzach
 12 000,00 zł 
2018
Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie12 000,00 zł 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach12 000,00 zł 
Szkoła Podstawowa im. Leona Kąkola w Grzybnie 4 000,00 zł 
Szkoła Podstawowa w Koloni 4 000,00 zł 
Szkoła Podstawowa w Mirachowie 4 000,00 zł 
2019

 

Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej

            12 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Prokowie

             4 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łapalicach

             4 000,00 zł


NPRC

2019

NPRC

2018

NPRC

2016-2017