Close

Młodzież z klasy dwujęzycznej na wymianie w Austrii

  "Kolejna grupa młodzieży z klasy dwujęzycznej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach wzięła udział w wymianie międzynarodowej  w ramach projektu „Building Bridges” Erasmus+. Tym razem celem wyjazdu była Austria. Troje uczniów wraz z opiekunem przez tydzień miało okazję do spotkań z rówieśnikami z Niemiec, Słowenii, Hiszpanii oraz ...

Czytaj wiecej.

Balet dla najmłodszych

W Ośrodku Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kiełpinie od marca 2017 roku do czerwca 2018 roku realizowane były zajęcia rytmiczne w formie baletu dla dzieci w wieku przedszkolnym. Utworzonych zostało 10 grup, w ramach których łącznie odbyło się 740 godzin lekcyjnych. Zajęcia miały na celu stworzenie warunków do rozwoju  ...

Czytaj wiecej.

Aktywność na świeżym powietrzu – Nowe place zabaw

W drugiej połowie 2017 roku wykonane zostały adaptacje placów zabaw przy Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie naszej Gminy – przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach, przy Szkole Podstawowej w Łapalicach oraz Szkole Podstawowej w Staniszewie. Przy Szkole Podstawowej w Łapalicach zmodernizowano oraz doposażono istniejący plac zabaw. Zakupiono dodatkowe urządzenia do ...

Czytaj wiecej.

Zaproszenie na uroczyste wręczenie Stypendium Burmistrza Kartuz

12 września 2018 Stypendia

  Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów Stypendium Burmistrza Kartuz dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów na uroczyste wręczenie stypendiów, które odbędzie się 18 września 2018 r. o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach przy ul. Klasztornej 1. Zapraszamy także bliskich uczniów - rodziców, rodzeństwo, dziadków, inne bliskie osoby, które ...

Czytaj wiecej.

Biofeedback: Bawię się – Leczę się – Uczę się

  W 2017 roku gminne przedszkola zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt Biofeedback – zakupiono 13 zestawów, po jednym dla każdej z placówek. Zakup został zrealizowany w ramach prowadzonego projektu pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Kartuzy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Sprzęt ten jest niezwykle przydatny ...

Czytaj wiecej.

Europejskie inicjatywy nauczycieli wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów

Realizowaliśmy projekt w ramach programu PO WER Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach dostała dofinansowanie w ramach programu PO WER na realizację własnego projektu pt. „Europejskie inicjatywy nauczycieli wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów”. Wartość dofinansowania to ponad 125 tysięcy. Projekt trwał od 01 września 2016 r. do ...

Czytaj wiecej.

Otrzymaj Stypendium Burmistrza Kartuz!

22 czerwca 2018 Bez kategorii

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018 informujemy o możliwości składania wniosków o Stypendium Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych uczniów, w terminie 01.07-31.07.2018 r. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określono w Uchwale Nr XL/448/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza ...

Czytaj wiecej.

Od matematyki do robotyki

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu grantowego „mPotęga”, prowadzonego przez mBank. Projekt „Dwójki” znalazł się wśród 185 najlepszych projektów wybranych przez komisję konkursową spośród 598 zgłoszonych pomysłów. Projekt „Od matematyki do robotyki” zakłada zastosowanie robotów "Ozobot" jako narzędzi do ...

Czytaj wiecej.