Close

Nowe pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Prokowie

W okresie od lipca do grudnia 2019 r. w Szkole podstawowej w Prokowie trwały intensywne prace budowlane, w efekcie których  nastąpiła zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele edukacyjne i przebudowę części budynku.

Wartość inwestycji pn. „Modernizacja poddasza w Szkole Podstawowej w Prokowie” wyniosła 695 985,79 zł, w ramach której na poddaszu powstał pokój nauczycielski, otwarta biblioteka z czytelnią, sala lekcyjna oraz dwa pomieszczenia gospodarcze.

W dniu 19 lutego br. odbyło się otwarcie zmodernizowanej części szkoły. Na uroczystości obecne były władze gminy, radni, dyrektorzy szkół, wykonawca inwestycji – Andrzej Dzienisz, uczniowie i rodzice. Obiekt został poświęcony przez ks dr Grzegorz Lewandowski – proboszcza Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Prokowie.

Podczas uroczystości przecięto symboliczną wstęgę, a zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć wyremontowane pomieszczenia, zaś najmłodsi uczniowie szkoły zaprezentowali swoje talenty podczas części artystycznej.