Close

Stypendium Burmistrza Kartuz


Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów Stypendium Burmistrza Kartuz dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów na uroczyste wręczenie stypendiów, które odbędzie się 18 września 2019 r. o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach przy ul. Klasztornej 1. Zapraszamy także bliskich uczniów – rodziców, rodzeństwo, dziadków oraz inne bliskie osoby, które będą chciały współuczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 10.09.2019 r. wszyscy Stypendyści zobowiązani są dostarczyć wypełnione oświadczenie o numerze rachunku bankowego do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kartuzach (pok. 115) lub przesłać elektronicznie na adres oe.bigus@poczta.kartuzy.pl.


Lista osób, które otrzymały Stypendium Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy 2019 – 2020

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego