Close

Kolejna wymiana w ramach Erasmus + building bridges


Wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ building Bridges ZSO nr 2 w Kartuzach

Od 18 do 22 marca Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach był gospodarzem wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus + building Bridges. Wśród uczestników była młodzież z Hiszpanii, Austrii, Słowenii, Niemiec oraz uczniowie dwujęzycznych klas VIII i III gimnazjum.

W trakcie pięciodniowego pobytu uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z kulturą oraz historią Kaszub. Odwiedzili m.in. Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku oraz najważniejsze muzea w Gdańsku. Mnóstwo czasu spędzili również na wzajemnym poznawaniu się oraz integracji. Czas wypełniały również liczne warsztaty artystyczne.

Program ma na celu tworzenie wzajemnych relacji między młodzieżą krajów biorących udział w projekcie, wzajemne poznawanie kultur i wymiana doświadczeń.

Symbolicznym zakończeniem projektu była wymiana nasion roślin charakterystycznych dla danego kraju między uczestnikami projektu.

Koordynatorem wymiany był pan Adam Myszk, nauczyciel języka angielskiego.