Close

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa przyznanie dotacji


Gmina Kartuzy po raz kolejny otrzymała dotacje celową z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Warunkiem uzyskania środków finansowych było zapewnienie przez Gminę Kartuzy wkładu własnego, stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania, odrębnie dla każdej ze szkół.

Dotacja w wysokości 20.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację Programu w placówkach:

NAZWA SZKOŁY
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI
+ WKŁAD WŁASNY GMINY
Szkoła Podstawowa w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej12 000,00 zł + 3 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prokowie 4 000,00 zł + 1 000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łapalicach 4 000,00 zł + 1 000,00 zł