Close

Młodzi zdolni 2018/2019


Młodzi Zdolni na półmetku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki organizują projekt edukacyjny Młodzi Zdolni. Jest to już druga edycja, która rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku. W tegorocznej przygodzie z nauką uczestniczy 36 uczniów klas VI i V z terenu powiatu kartuskiego.

Do zakończenia drugiej edycji Młodych Zdolnych pozostały już tylko dwa zjazdy. Z czego ostatni z nich będzie Nocą Młodych Zdolnych, czyli Nocą Pokolenia C.  W tej edycji najzdolniejsi uczniowie z powiatu kartuskiego w sposób interdyscyplinarny poznawali wybrane zagadnienia z epok historycznych.

Aneta Kulwikowska – koordynator projektu, wicedyrektor szkoły, pedagog: ,,Do tej pory odbyły się trzy zjazdy. Uczniowie bez przymusu i z dobrymi humorami przyjeżdżają rano w soboty na zajęcia. Jest to niezwykły widok, gdy po zakończeniu bloków edukacyjnych siedzą przy herbacie i rozmawiają z rówieśnikami na temat tego, czego nowego się dowiedzieli lub co im najbardziej się podobało podczas zajęć. Nawiązują nowe znajomości, wymieniają się numerami telefonów itp. Bardzo budująca jest świadomość, że oprócz korzyści edukacyjnych, dzieciaki nabywają również kompetencje społeczne, uczą się współpracy, odpowiedzialności za grupę, a także odnajdywania się w nowym zespole. Myślę, że ogromną zaletą tego projektu jest fakt, że traktujemy uczniów po partnersku. Traktujemy ich poważnie i chcemy aby te sobotnie przedpołudnia zaszczepiły w nich chęć uczenia się dla siebie, poszukiwania i odkrywania różnych możliwości i talentów, które posiadają.’’

Charakter Projektu Młodych Zdolnych jest zbliżony do nauki na studiach wyższych. Młodzi studenci dyskutują, sprzeczają się czasami nawet z prowadzącymi, popijają herbatę, również podczas zajęć, mówią, które przedmioty i zajęcia bardziej ich interesują, które mniej, a także uzyskują wpisy w swoich indeksach.

Justyna Wenta nauczyciel fizyki i matematyki w klasach dwujęzycznych: ,,Podczas zajęć Młodzi Zdolni mają możliwość  poszerzania i pogłębiania wiadomości i umiejętności  matematyczno – przyrodniczych, rozwijają pomysłowość w myśleniu i działaniu. Dobór zadań sprzyja  samodzielnemu i  logicznemu myśleniu, a także rozwija ich zdolności i zainteresowania. Często potrafią opisywać zjawiska w otaczającym nas świecie, nie zdając sobie sprawy, że jest to fizyka.’’

Bernadeta Węsierska nauczyciel matematyki i informatyki w klasach dwujęzycznych: ,,Zajęcia są realizowane przede wszystkim za pomocą metod problemowych, aktywizujących i praktycznego działania. Wśród form przeważają zadania z naciskiem na możliwość pracy w grupach, dzięki której Młodzi Zdolni dzielą się swoimi spostrzeżeniami i mogą rozwiązywać nurtujące ich problemy w sposób twórczy, wykorzystując do tego doświadczenia i eksperymenty. Niesamowite jest to, że nie boją się, chcą i potrafią rozmawiać o matematyce językiem matematyki.’’

Aleksandra Roda – nauczyciel języka polskiego: ,,Kolejną, pełną emocji sobotę spędzili uczestnicy półmetkowych zajęć projektu Młodzi Zdolni. Rozgrywki umysłowe, odnajdywanie najlepszych rozwiązań problemu, współdziałanie w grupie, czy też wyrabianie nawyku odpowiedzialności to tylko niektóre z kształtowanych zdolności. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nowa wiedza i umiejętności przyswajane są poprzez aktywne działanie, zabawę w duchu fair play i dużą dawkę pozytywnych emocji. Młodzi Zdolni uczą się, aby żyć wspólnie; uczą się, aby wiedzieć; uczą się, aby działać; uczą się, aby być.’’

Na każdym z dotychczasowych zjazdów była prawie 100% frekwencja. Jest to bardzo budujące i sprawia, że pomysły na zajęcia oraz kolejne przedsięwzięcia same się rodzą.

 

Źródło: SP nr 1 w Kartuzach