Close

Balet dla najmłodszych


W Ośrodku Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kiełpinie od marca 2017 roku do czerwca 2018 roku realizowane były zajęcia rytmiczne w formie baletu dla dzieci w wieku przedszkolnym. Utworzonych zostało 10 grup, w ramach których łącznie odbyło się 740 godzin lekcyjnych. Zajęcia miały na celu stworzenie warunków do rozwoju  wyobraźni muzyczno-ruchowej u dzieci i cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dziewczynek jak i chłopców.

Pierwsze lekcje realizowane były w formie ruchu przy muzyce, miały na celu kształtowanie koordynacji ruchowej i rozwoju motoryki. Na kolejnych zajęciach stosowano bardziej zaawansowane ćwiczenia, umożliwiające naukę podstawowych kroków tanecznych oraz tworzenie układów choreograficznych. Taniec jest rodzajem aktywności, który przynosi każdemu dziecku wiele korzyści – kształtuje prawidłową postawę, poczucie rytmu, rozwija koordynację ruchową, uczy samodyscypliny oraz wpływa na poprawienie koncentracji.

Zajęcia prowadzone były w ramach projektu pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach tego samego projektu zostały zakupione także profesjonalne stroje do baletu, z których korzystają dzieci podczas nauki oraz występów. Zakupiono baletki oraz – dla dziewczynek body i spódniczki, natomiast dla chłopców golfy do baletu oraz spodnie.