Close

Biofeedback: Bawię się – Leczę się – Uczę się

 


W 2017 roku gminne przedszkola zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt Biofeedback – zakupiono 13 zestawów, po jednym dla każdej z placówek. Zakup został zrealizowany w ramach prowadzonego projektu pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Kartuzy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Sprzęt ten jest niezwykle przydatny w neurorehabilitacji dzieci i młodzieży. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry – ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Metoda ta jest zatem techniką świadomego kontrolowania funkcji fizjologicznych i psychicznych.

Treningi poprawiają wyniki w nauce, zwiększają zdolność zapamiętywania i koncentracji, rozwijają zdolności językowe, matematyczne, wyciszają nadmierne emocje, pomagają radzić sobie z trudnymi sytuacjami, likwidują stany lękowe oraz sprawiają, że nauka przychodzi z łatwością.

W ramach realizacji niniejszego projektu sfinansowano także przeprowadzenie indywidualnych warsztatów dla nauczycieli z metod prowadzenia pracy z uczniem niepełnosprawnym przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu Biofeedback. Taka forma rehabilitacji cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli, którzy mają okazję poszerzyć swoje kompetencje, jak i wśród uczniów, dla których nabywanie kolejnych umiejętności staje się ekscytującą zabawą i prawdziwą przyjemnością. Regularne treningi EEG Biofeedback powodują, że mózg dziecka zapamiętuje, utrwala a następnie wykorzystuje wyćwiczone umiejętności w życiu codziennym – nauka przychodzi z łatwością, a dziecko cieszy się z osiąganych rezultatów.