Close

RAZEM BEZPIECZNIEJ – Szkoła z Prokowa i z Mirachowa walczy o dofinansowanie !


 

Razem bezpieczniej. 13 projektów w drugim etapie„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015 oraz 2016 i 2017, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Zgodnie z kierunkiem interwencji 7.2. „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”, Cel 7. „Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa porządku publicznego” Strategii Sprawne Państwo 2020 (załącznik do uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. (poz.136).

Program stanowi skuteczne narzędzie wspierające realizację ustawowych działań organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W roku 2018 na realizację Programu z budżetu państwa zabezpieczono kwotę w wysokości 6.000.000 zł, tj.:
a) Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania – 1.000.000 zł,
b) Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych – łączna kwota dofinansowania – 3.000.000 zł,
c) Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania – 1.000.000 zł,
d) Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania -1.000.000 zł.

 

Wśród trzynastu projektów, które zostały wybrane przez komisję w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, znalazły się 3 projekty złożone przez Gminę Kartuzy. Zostały one zakwalifikowane do kolejnego etapu, podczas którego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyzna dofinansowanie na realizację programów, które uzyskają najwięcej punktów.

 

Projekty, które pomyślnie przeszły pierwszy etap oceny:

 Gmina Kartuzy – „Działajmy razem dla bezpieczeństwa” w Szkole Podstawowej w Mirachowie
 Gmina Kartuzy – „Na złość- wychodzę z domu”
Gmina Kartuzy – „Bezpieczny w ruchu drogowym” – zwiększamy świadomość uczniów ze Szkoły Podstawowej w Prokowie”