Close

Lekcja otwarta w ZSO nr 2


W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyły się dwie lekcje otwarte z udziałem zaproszonych gości. W lekcji uczestniczyli Pani Dyrektor Maria Wenta Barlak, Pan Paweł Pytka wicedyrektor SP nr 1, Pan Piotr Koniarski Przewodniczący Rady Rodziców ZSO nr 2, Pani Agata Nowak nauczyciel j. angielskiego w ZSO nr 2, Pani Anna Domaszk wicedyrektor ZSO nr 2.

Pierwsza z lekcji poprowadziła Pani Dominika Fidler- Mielewczyk wśród uczniów 3 klasy gimnazjum. Lekcja miała na celu utrwalenie słownictwa z zakresu zakupów i usług. Uczniowie podczas zajęć korzystali z tablicy oraz programów multimedialnych typu: lerningapps, quizlet, kahoot. Zajęcia przebiegły zgodnie z założonymi celami.

Druga z lekcji poprowadziła Pani Joanna Formela wśród uczniów klasy 7 dwujęzycznej. Były to zajęcia w których wprowadzono zerowy tryb warunkowy. Podczas zajęć uczniowie utrwalili wiadomości dotyczące 1 i 2 trybu warunkowego wykorzystując również tablice multimedialna, podręcznik jak również programy- platformy typu: learningapps, quizizz. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Wszystkie cele zajęć zostały osiągnięte.