Close

Nowoczesne pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Kiełpinie

 

W ramach rządowego projektu „Aktywna tablica” dnia 10.04.2018 r. w Szkole Podstawowej w Kiełpinie zorganizowano otwarte lekcje, których celem było ukazanie możliwości wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.


Lekcja języka niemieckiego

Temat: Mój dom – wyznaczanie drogi i utrwalenie nazw pomieszczeń

Podczas lekcji języka niemieckiego uczniowie utrwalili nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu oraz programowali Ozobota zgodnie z podanymi poleceniami.

Na początku lekcji nauczyciel zaprezentował słownictwo za pomocą platformy www.quizlet.com. Następnie uczniowie w czteroosobowych zespołach rozwiązywali zadania przy tablicy interaktywnej. Kolejnym etapem lekcji było rozwiązanie quizu. W tym celu uczniowie za pomocą telefonów komórkowych zalogowali się na platformę www.kahoot.it i odpowiadali na pytania.

Następnie uczniowie otrzymali karty pracy na których znajdował się opis drogi w jezyku niemiecku, a zadaniem uczniów było zaprogramowanie robotów w taki sposób aby dotarły do odpowiedniego miejsca.

Podczas tej lekcji uczniowie mieli okazję pracować z tablica interaktywna, telefonami komórkowymi, a także wykorzystać Ozoboty w swojej nauce języka.

 


Lekcja matematyki

Temat: Powtórzenie wiadomości o figurach płaskich

Cel lekcji: Utrwalenie wiadomości o figurach płaskich

Klasa: III b gimnazjum (32 osoby)

Lekcję zaplanowano z wykorzystaniem: tablicy interaktywnej, komputera stacjonarnego, telefonów komórkowych z dostępem do Internetu, laptopami i wizualizerem.

Wykorzystano platformy edukacyjne: kahoot, quizizz, mat zoo, learning apps.

 

  1. Na wstępie lekcji sprawdzono pracę domową przez platformę kahoot. Odczytano cel lekcjioraz podano pytanie kluczowe.
  2. Następnie klasę podzielono na 5 grup eksperckich (trójkąty, czworokąty, wielokąty foremne, koła i okręgi, skalę i jednostki). Każda z grupa miała do opracowania dwa zadania na ocenę. Jedno z zadań grupa opracowywała za pomocą platformy quizizz. Każda grupa otrzymała  za swoją pracę ocenę.
  3. Dalszy ciąg lekcji to opracowanie odpowiedzi na pytanie kluczowe (szukanie informacji w Internecie), zapisanie notatek w zeszycie i jeden z uczniów prezentuje odpowiedź  za pomocą wizualizera.
  4. Kolejne powtórki z tematów odbyły się poprzez zadnia interaktywne na platformie mat zoo, learning apps. Uczniowie kolejno wskazani przez nauczyciela podchodzili do tablicy multimedialnej, aby rozwiązać zadania.
  5. Ostatni etap lekcji to podsumowanie i zadanie pracy domowej (rebusy i krzyżówka).

 


 

Zajęcia z robotyki

W ramach zajęć grupa I realizowała projekt: Milo Robot Naukowy

Uczniowie mieli za zadanie odkryć sposoby, w jakie naukowcy i inżynierowie mogą korzystać z łazików, aby odkrywać miejsca, do których ludzie nie mogą się udać.

w ramach zajęć grupa II realizowała projekt: Ćwiczenia dokładności

Uczniowie projektowali samochody, które mogą bezpiecznie parkować bez interwencji kierowcy.