Close

Wspomagamy korekcję zaburzeń mowy u dzieci


1 marca 2018  r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach odbyło się szkolenie dla logopedów ze szkół Gminy Kartuzy pt. „Nowoczesny warsztat logopedyczny – wykorzystanie wibratora logopedycznego w terapii rotacyzmu” prowadzony  przez logopedów SP nr 1 w Kartuzach Gabrielę Werochowaską, Ewelinę Roszkowską i Beatę Miloch.

Program szkolenia

1. Część teoretyczna:
– Instruktarz i metody pracy z wibratorem logopedycznym w terapii rotacyzmu.
2. Część praktyczna:
– Pokaz sprzętu logopedycznego z komentarzem.
3. Dyskusja – pytania, oczekiwania, wymiana doświadczeń.
– Rozmowa na temat metod, technik oraz narzędzi, które przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu w terapii.
4. Podsumowanie. Podziękowania. Rozdanie zaświadczeń.

Sprzęt logopedyczny został zakupiony dzięki projektowi realizowanemu przez Gminę Kartuzy ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.