Close

Wspomagamy korekcję zaburzeń mowy u dzieci


1 marca 2018  r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach odbyło się szkolenie dla logopedów ze szkół Gminy Kartuzy pt. „Nowoczesny warsztat logopedyczny- wykorzystanie wibratora logopedycznego w terapii rotacyzmu” prowadzony  przez logopedów SP nr 1 w Kartuzach Gabrielę Werochowaską, Ewelinę Roszkowską i Beatę Miloch.

Program szkolenia

  1. Część teoretyczna:

-Instruktarz i metody pracy z wibratorem logopedycznym w terapii rotacyzmu.

  1. Część praktyczna:

-Pokaz sprzętu logopedycznego z komentarzem.

  1. Dyskusja – pytania, oczekiwania, wymiana doświadczeń.

-Rozmowa na temat metod, technik oraz narzędzi, które przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu w terapii.

  1. Podsumowanie. Podziękowania. Rozdanie zaświadczeń.

Sprzęt logopedyczny został zakupiony dzięki projektowi realizowanemu przez Gminę Kartuzy ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.