Close

„Bezpieczna +” realizacja w SP w Łapalicach

 

Projekt edukacyjno-wychowawczy „Bezpieczna +” realizowany był w Szkole Podstawowej w Łapalicach pod hasłem przewodnim „Bezpieczni przez cały rok”. Założeniem projektu w roku szkolnym 2016/2017 było uświadomienie uczniom skali zagrożeń związanych z zachowaniem w cyberprzestrzeni i sytuacjach komunikacyjnych na drogach oraz ważności zachowywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w szkole. Zrealizowane działania w ramach projektu dotyczyły takich obszarów jak: budowanie pozytywnego klimatu oraz wizerunku szkoły; bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni; bezpieczeństwo  na przerwach, w szatniach, na wycieczkach, w drodze do szkoły, itp.; przeciwdziałanie agresji; rozpoznawanie zagrożeń i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Warsztaty były przemyślane i tak poprowadzone, by uczniowie mieli nie tylko podstawową wiedzę, co robić w sytuacjach zagrożenia, ale również, poprzez przeprowadzone ćwiczenia, nie bali się reagować i odważnie udzielać innym pomocy.

Dnia 10 XI rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Bezpieczni w sieci”.  Konkurs wyzwolił aktywność twórczą dzieci i uświadomił skalę zagrożeń związanych z uzależnieniami od Internetu i cyberprzemocą. Po podsumowaniu wyników konkursu uczniowie potrafili wymienić zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, przedstawić zalety i zagrożenia funkcjonowania w świecie wirtualnym oraz jak ustrzec się przed nałogami i chorobami, które są ich konsekwencją. Dodatkowo uczniowie wspólnie z rodzicami zredagowali 12 stronicowy kalendarz na rok 2018 „Bezpieczny rok 2018”, wraz ze stroną tytułową, wykorzystując zgromadzone materiały. We wszystkich przedsięwzięciach projektu „Bezpieczna +” wzięło udział 81 uczniów.

24 października w ramach realizacji programu” Bezpieczna +”, do którego przystąpiła w tym roku nasza szkoła, odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym Patrykiem Trederem. Ratownik poprowadził 2-godzinne pokazy z pierwszej pomocy omawiając różnego rodzaju zagrożenia oraz sposoby właściwego radzenia sobie z nimi. Uczniowie mieli możliwość samemu postawić się w roli osoby ratującej innym życie i przećwiczyć podstawowe czynności ratownicze, takie jak: układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, masaż serca z uciskiem na klatkę piersiową, wdech powietrza metodą usta-usta, poprawne bandażowanie i uciskanie ran. Uczniowie uczestniczyli również w konkursie międzyklasowym na najlepiej zabandażowaną osobę.

W wywiadzie po zakończeniu warsztatów młodzież wysoko oceniła formę zajęć i kompetencje prowadzących oraz wyraziła chęć uczestnictwa w podobnych szkoleniach warsztatowych.

Dnia 16 października, w naszej szkole, odbyło się szkolenie uczniów z zakresu resuscytacji. Szkolenie przeprowadzili: Ewa Kwidzińska- szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa oraz pan Mateusz Kwidziński- strażak z OSP Łapalice. Uczniowie uczyli się przeprowadzać resuscytację krążeniowo- oddechową, by umieć komuś uratować życie. Po takim szkoleniu wszyscy stali się specjalistami od udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

16 listopada nauczyciele, uczniowie oraz rodzice uczestniczyli w różnych formach warsztatów związanych z bezpieczeństwem w szkole i w sieci internetowej. Pani psycholog Katarzyna Fedorowicz zaprezentowała nauczycielom materiały na temat „Bezpieczne korzystanie z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzieży” . Poprowadziła szkolenie dla rodziców na ten sam temat o godzinie 18.00 oraz warsztaty dla dzieci nt.: „Zagrożenia dla młodzieży w cyberprzestrzeni”. W warsztatach uczestniczyli uczniowie z klas 4-7.

Dnia 10 XI 2017 w naszej szkole rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Bezpieczni w sieci”. Komisja w której skład weszli nauczyciele oraz głosy uczniów (po jednym na każdego) ustaliła następujące miejsca

  1. Żaneta Miotk klasa VII
  2. Paulina Lewańczyk- klasa IV
  3. Aleksandra Drewing klasa V
  4. Oliwia Jeżewska klasa VII
  5. Sandra Lubocka klasa VI

Konkurs wyzwolił aktywność twórczą dzieci i uświadomił skalę zagrożeń związanych z uzależnieniami od Internetu i cyberprzemocą. Po podsumowaniu wyników konkursu uczniowie potrafili wymienić zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, przedstawić zalety i zagrożenia funkcjonowania w świecie wirtualnym oraz jak ustrzec się przed nałogami i chorobami, które są ich konsekwencją.

Warsztaty rodzinne dotyczące redagowania i wydania kalendarza na rok 2018 „Bezpieczny rok 2018” ruszyły w listopadzie. Uczniowie wspólnie z rodzicami zredagowali 12 stronicowy kalendarz, wraz ze stroną tytułową, wykorzystując zgromadzone materiały.

Praca nad kalendarzem była wspaniałą okazją do wzmocnienia więzi rodzinnych i współpracy rodziców ze szkołą. Rodzice razem ze swoimi dziećmi dołożyli starań, by prace plastyczne wykorzystane później przy tworzeniu kalendarza mogły mieć jak najlepszą jakość i by kalendarz na 2018 rok był nie tylko ozdobą ale też był pomocą w codziennym podkreślaniu wagi zachowywania bezpieczeństwa w codziennym życiu.

Kalendarz „Bezpieczny rok 2018″ jest teraz pomocą dydaktyczną w każdej sali lekcyjnej szkoły oraz wartościową ozdobą w domach uczniów.

Stałym elementem projektu „Bezpieczna +” jest współpraca naszej szkoły Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapalicach, Straży Pożarnej w Kartuzach i Komendy Policji w Kartuzach.

W dniu 4.10.2017 r. w murach naszej szkoły gościł pan komendant Fryderyk Mach. Przeprowadził on próbną ewakuację uczniów szkoły. Nauczyciele i opiekunowie czuwali, by po usłyszeniu 3 dzwonków w należytym porządku uczniowie opuścili szkołę i zajęli miejsce w wyznaczonym wcześniej miejscu. Pan komendant opowiadał o tym, jak ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i jak przykro może się skończyć ich łamanie.

W ramach działania: „Jestem uczestnikiem ruchu drogowego”, zorganizowane zostało spotkanie z policjantem z Komendy Policji w Kartuzach Panią Aleksandrą Drywa, podczas którego omówione zostały zasady poruszania się po drogach. Uczniowie klas 1-3 mogli później wykorzystać swoją wiedzę w konkursie plastycznym „Bądź widoczny na drodze”. W nagrodę wszyscy otrzymali elementy odblaskowe.

30.10.2017 r. klasa III wraz z wychowawczynią p. E. Kwidzińską zgodnie z harmonogramem projektu „Bezpieczna plus” udała się do Powiatowej Komendy PSP w Kartuzach. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką zawodu strażaka. Poznali tajniki trudnej i odpowiedzialnej pracy. Z  uwagą słuchali młodszego aspiranta PSP pana Adama Skrzypkowskiego, który ciekawie  opowiadał o sprzęcie ratowniczym i wozach bojowych. Zobaczyli też próbny alarm. Dzieci mogły usiąść do najstarszego, 50-letniego wozu strażackiego, przymierzyć hełm i poczuć się jak prawdziwi strażacy, którzy jadą do akcji.