Close

Podsumowanie działań „Bezpieczna +” w SP Staniszewie

Udział szkoły w programie w znaczącym stopniu przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole jak i poza nią. Udało się zrealizować wszystkie cele założone w początkowej fazie programu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice bardzo chętnie brali udział w wszystkich przedsięwzięciach. Szkoła kontynuowała oraz  nawiązała stałą współpracę z różnymi instytucjami zwłaszcza Policją, Strażą Pożarną, Ratownictwem Medycznym, Fundacją Słoneczne Wzgórze i szeregiem firm oraz  środowiskiem lokalnym, którzy bardzo zaangażowali się w realizację projektu. Wzrosła świadomość uczniów  w zakresie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania a także agresji,  bezpieczeństwa w Sieci oraz szkodliwości używek. Cały projekt zaangażował wszystkich uczniów i nauczycieli a także lokalnych mieszkańców. W projekt bardzo angażowali się także rodzice uczniów , licznie biorąc udział w szkoleniach czy np. integracyjnym pikniku rodzinnym.

Wyznaczone zadania:

1. „Szkolna prewencja”- bezpieczna ewakuacja.
2. „Wędrówka z plusem”- wycieczka do zaprzyjaźnionej Fundacji
3. Zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli „ Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”
4. Integracyjny piknik rodzinny
5. Dbam o formę- ćwiczenia sportowe
6. „ Akcja- reakcja”- jak bezpiecznie udzielać pierwszej pomocy- pokazy ratowników medycznych.
7. „Tańczmy razem – ZUMBA”
8. „Wolni i świadomi”- szkolny dzień profilaktyki
9. „Łączy nas krew która ratuje życie- wyjazd do Centrum Krwiodawstwa
10. Warsztaty dla rodziców: Potrafię bezpiecznie korzystać z Internetu
11. Warsztaty wspólnego tworzenia- spotkania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi
12. Otwarte serce- wspieranie dialogu międzypokoleniowego

 


PIKNIK RODZINNY

Kliknij, aby przejść do artykułu


Warsztaty pt: „ Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”, poprowadziła pani psycholog Sara Giorgi.

27 września 2017 r.

Uczniowie przypomnieli sobie jak bezpiecznie korzystać z Internetu, co to jest cyberprzemoc i jak zachować się gdy staniemy się ofiarą cyberprzemocy. W drugiej części zajęć uczniowie pracując w grupach próbowali ustalić: co czuje? co myśli? sprawca i ofiara cyberprzemocy. Ustalali jak powinna zachować się ofiara oraz jakie konsekwencje powinien ponieść sprawca cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się także gdzie należy szukać pomocy w sytuacji doświadczenia przemocy internetowej. Tego samego dnia w warsztatach na temat bezpieczeństwa w Sieci wzięli także udział wszyscy nauczyciele naszej szkoły.

 


AKCJA REAKCJA- czyli jak bezpiecznie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej

26 października 2017

Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Staniszewie oraz oddziałów gimnazjalnych wzięli udział w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie poprowadzili wyspecjalizowani ratownicy medyczni. Warsztaty podzielone były na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Każdy uczestnik indywidualnie na fantomach udzielał pomocy poszkodowanemu. Uczniowie uczyli się między innymi: prawidłowego powiadamiania służb ratowniczych, prawidłowej resuscytacji czy jak prawidłowo ułożyć osobę poszkodowaną czy nieprzytomną. Najmłodsi uczestnicy warsztatów mogli także dokładnie obejrzeć wyposażenie karetki pogotowia. Każdy po zakończonych zajęciach otrzymał niezbędnik ratownika medycznego czyli kieszonkowy breloczek wyposażony w jednorazowe rękawiczki oraz maseczkę do resuscytacji. W szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wzięli także udział wszyscy nauczyciele naszej szkoły.

 


Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

 


TAŃCZMY RAZEM – ZUMBA: zajęcia integracyjne

30 października 2017

W ramach udziału naszej szkoły w rządowym programie Bezpieczna plus odwiedzili nas nasi przyjaciele z Fundacji Słoneczne Wzgórze  ze Stężycy oraz uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach wraz z opiekunami. Hasłem przewodnim spotkania było TAŃCZMY RAZEM – toteż rozpoczęliśmy od ZUMBY, która niesamowicie wszystkich zintegrowała. Po wyczerpujących tańcach występy artystyczne dla naszych gości zaprezentowali uczniowie klas I i II szkoły podstawowej. Odbyły się także wspólne warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykonywały przepiękne witraże.