Close

Czytelnictwo w szkole w Staniszewie

Biblioteka Szkolna w Staniszewie wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa i z tego tytułu otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 12 tys. złotych, dzięki któremu zakupiono kilkaset nowych książek.

Biblioteka od lat prowadzi szereg działań, których celem jest promowanie wśród uczniów czytelnictwa i zainteresowanie książką. W ich ramach rozpoznaje się zainteresowania czytelnicze uczniów i prowadzi się działania nad ich ukierunkowaniem oraz rozwijaniem kultury czytelniczej. Od najmłodszych lat wdraża się uczniów do aktywnego korzystania z biblioteki szkolnej. Także w roku 2017 zrealizowano wiele działań zmierzających w tym kierunku.

W Bibliotece szkolnej organizowano wystawki nowości i książek polecanych do czytania. Gazetka przy bibliotece informuje o aktualnych wydarzeniach czytelniczych i sposobie korzystania z biblioteki. W bibliotece prowadzone są zajęcia dla uczniów mające na celu przyzwyczajanie do systematycznego korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

Jak każdego roku miało miejsce uroczyste pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych poprzedzone cyklem spotkań przygotowujących do korzystania  z biblioteki.

Tak jak w latach ubiegłych zorganizowano obchody „Dni Książki“ pod hasłem Twórczość Juliana Tuwima, w ramach których odbył się konkurs plastyczny i recytatorski, uczniowie klasy V zorganizowali krótkie przedstawienie poświęcone dniu książki, a klasa IIIB przygotowała dwie krótkie inscenizacje zaczerpniętą ze zbioru wierszy Juliana Tuwima. Jako pierwsza wystawiona została „Rzepka”.

Przez cały rok prowadzone jest szkolne współzawodnictwo w wypożyczaniu książek, zarówno indywidualne jak i klasowe.


 


Oprócz tego w bieżącym roku szkolnym przeprowadzono konkursy:

„Moja ulubiona postać z baśni“ – konkurs plastyczny.

„Ilustracja do książki Kubuś Puchatek“ – konkurs plastyczny.

Konkurs pięknego czytania dla klas I-III SP.

Przez cały rok szkoła uczestniczy w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom“. W jej ramach wspólnie  z nauczycielami nauczania początkowego oraz nauczycielami z oddziałów przedszkolnych nauczyciele bibliotekarze, rodzice i starsi uczniowie czytają książki młodszym dzieciom.

Jak co roku w szkole świętowano Urodziny Kubusia Puchatka. Dzieci obejrzały przedstawienie przygotowane przez gimnazjalistów i wzięły udział w konkursach.

Kontynuowana była też akcja „Podziel się książką“, oraz akcja „Uwolnij książkę“.

Biblioteka zorganizowała obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych – październik i Światowych Dni Książki – 22 kwietnia.

W czerwcu odbyła się wycieczka do Sopotu dla najbardziej aktywnych czytelników szkolnej biblioteki.

Biblioteka szkolna współpracuje z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. J. Żurakowskiego w Kartuzach, z filią tej biblioteki w Mirachowie i Biblioteką Pedagogiczną w Kartuzach.

Współpraca polega na wymianie informacji o działalności bibliotek, godzinach pracy, organizowanych przedsięwzięciach i podejmowanych działaniach. W ramach współpracy uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kartuzach. Biblioteka szkolna konsultuje zakupy książek z tymi bibliotekami, otrzymuje informacje o nowościach zakupionych przez biblioteki współpracujące a także o najchętniej wypożyczanych książkach przez dzieci i młodzież.

W bibliotece funkcjonuje aktyw biblioteczny, do którego należą uczniowie klas gimnazjalnych i klasy VI. Członkowie aktywu pomagają w pracy biblioteki oraz w organizacji i prowadzeniu imprez przez nią organizowanych.