Close

Nowy bus do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Kartuzy w odpowiedzi  na złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier transportowych w ramach obszaru D programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, otrzymała pozytywną ocenę oraz wsparcie finansowe w wysokości 75.000,00 zł na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych,