Close

„Building Bridges – Budowanie Mostów”

„Building Bridges – Budowanie Mostów” – projekt realizowany w ramach programu Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne.

 


Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Majkowskiego z oddziałami dwujęzycznymi w Kartuzach w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską zajmą się tematyką integracji młodzieży. Program Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne umożliwia wymianę uczniów ze szkół na terenie Unii. Pomysł wzięcia udziału w tak wielkim międzynarodowym przedsięwzięciu i napisania wniosku narodził się wraz z utworzeniem
w naszym gimnazjum klasy dwujęzycznej. W projekcie bierze udział 6 państw. Wymiany uczniów i nauczycieli odbędą się w latach 2017 – 2020, a gospodarzami będą odpowiednio: 2017-2018 Niemcy oraz Hiszpania, 2018-2019 Austria oraz Polska, 2019-2020 Szwecja oraz Słowenia. Projekt opiewa na kwotę 151 000 €, z czego Gimnazjum nr 2 w Kartuzach otrzyma kwotę 23 500 €. Dzięki „Budowaniu mostów” uczniowie będą mieli okazję nawiązać międzynarodowe przyjaźnie, odwiedzać kraje Unii Europejskiej. Będą mogli sprawdzić
i podnieść swoje umiejętności językowe oraz, co najważniejsze zająć się tematyką integracji. 00Koordynatorem projektu w Gimnazjum nr 2 jest Adam Myszk, a głównymi beneficjentami będą uczniowie klasy dwujęzycznej realizujący rozszerzony program nauki języka angielskiego. Warto wspomnieć, iż jest to wniosek złożony po raz pierwszy w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 przez Gimnazjum nr 2 i uzyskał pozytywną ocenę.