Close

Wizualizacja placu zabaw przy SP nr 2 w Kartuzach

 

Projekt koncepcyjny placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach

 

Plac zabaw zostanie wybudowany w ramach projektu pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna.

 

Założenia:

 1. Strefa zabawy
 • tory przeszkód
 • aktywny domek
 • sprzęty sprawnościowe
 • huśtawki
 • strefy wypoczynku
 • szachy ogrodowe

2. Tor dla rowerków

 • tor jazdy ze znakami drogowymi
 • stacja benzynowa – wiata dla Rowerków
 • parking
 • telefon alarmowy
 • przejazd kolejowy ze znakiem „STOP”
 • bezpośrednie wejście do przedszkola z toru