Close

Zmiany w szkolnictwie

25 stycznia 2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Kartuzach podjęto uchwałę odnośnie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W związku z tym rozpoczęto procedurę ustalania nowej sieci szkół, która obejmuje dwa etapy. Potrwa to do 31 marca 2017 r. Wymóg ten wynikł z ustawy z dnia 14.12.2016 r.

 

Uchwała Nr XXIX/346/2017 Rady Miejkiej w Kartuzach z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie Projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.