Close

Dodatkowe zajęcia kompensacyjne z logopedii w ramach projektu „Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka”

W ramach projektu „Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka” przeprowadzane sa, min. zajęcia kompensacyjne z logopedii. Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno zajęcia grupowe lub  indywidualne. Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy – pracy. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które  mają na celu:  kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,  usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia), kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie), rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego

– to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy ) wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych, uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek, kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.