Close

Grupa teatralna „Arkadia” z Białegostoku z przedstawieniem w „Akademii Przedszkolaka”

Dnia 16 marca 2015 r. do przedszkola z oddziałami integracyjnymi „Akademia Przedszkolaka” w Kartuzach przyjechała grupa teatralna „Arkadia” z Białegostoku, która przedstawiła spektakl edukacyjny, pt.: „Wagary z ekologii”.celem przedstawienia teatralnego było rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, rozumienie pojęć związanych z ekologią i ochroną środowiska, wykazywanie korzyści wynikających z dbałości o środowisko.

Wartka i obfitująca w niespodziewane wydarzenia akcja nie pozwalała nudzić się widzom. Aktorzy zaprosili dzieci do zwariowanego lasu, gdzie główny bohater został za karę pomniejszony i na własnej osobie odczuł negatywne skutki braku szacunku do otaczającej go przyrody. Przedszkolaki w trakcie spektaklu poznały wiele ciekawostek ekologicznych oraz przekonały się, jak wiele szkody dla innych mieszkańców naszej planety może wyrządzić nawet mały śmieć, jak foliowy woreczek, nakrętka czy guma do żucia.Po spektaklu dzieci nagrodziły aktorów gromkimi brawami. To była na pewno bardzo pouczająca lekcja przyrody. Teatrzyk zakończył się dla dzieci morałem: „Pamiętajcie drogie dzieci, segregujcie zawsze śmieci, wyrzucajcie je gdzie trzeba niechaj czysta będzie gleba.”