Close

Nauka poprzez zabawę w Koloni

Różnorodność proponowanych aktywności w naszym Przedszkolu w Kolonii wywierają korzystny wpływ na nasze dzieci. Między innymi grupowe zajęcia z języka angielskiego rozwijają u dzieci pewność siebie i motywację do prób samodzielnego porozumiewania się. Ponadto włączenie nauki języka angielskiego w codzienny rytm pracy przedszkolaka poprzez zabawę pomaga uniknąć wrażenia, że są to zajęcia dodatkowe a stają się naturalne.    Zajęcia rytmiczne posiadają dla dzieci w każdym wieku wielkie znaczenie, nie tylko kształcące i wychowawcze, ale również zdrowotne. Zajęcia ruchowe kształcą ogólną koordynację ruchową dziecka. Ponadto tego typu zajęcia rozwijają wyobraźnie malucha, wzbogacają jego słownictwo, poprawiają wymowę. Wszystkie formy zajęć umuzykalniających kształcą w dzieciach wrażliwość estetyczną, wzbudzają zamiłowanie do śpiewu, muzyki i ruchu przy muzyce.

W naszej placówce istotną również rolę odgrywają zajęcia kompensacyjne z logopedii i gimnastyki korekcyjnej. Celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą  o powodzeniu i sukcesach dziecka w późniejszej edukacji szkolnej. Zajęcia przebiegają w taki sposób, by dzieci podczas ćwiczeń miały poczucie zabawy, a nie jest to łatwe jeżeli wymaga się wielokrotnych powtórzeń tej samej czynności. Gimnastyka korekcyjna zaś usprawnia bądź koryguje powstałe wady postawy u dzieci. Zamierzeniem prowadzącego jest zachęcenie przedszkolaków do systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjnej celem zmniejszenia powstałych u nich wad postawy.