Close

Nauczyciele na piątkę

Jedenastu nauczycieli pracujących w szkołach Gminy Kartuzy uzyskało awans na stopień nauczyciela mianowanego. By tak sie mogło stać pedagodzy musieli zdać egzamin.

Mianowania nauczycieli dokonano w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w obecności Burmistrz Kartuz Mirosławy Lehman oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach Edmunda Dunsta.

Lista nauczycieli, którzy uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1.Katarzyna Cybula – Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej

2.Agnieszka Jancen – Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie

3.Natalia Fijałkowska – Gimnazjum nr 1 w Kartuzach

4.Katarzyna Klinkosz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach

5.Hanna Kloczkowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach

6.Anna Knut – Żołnowska – Zespół Szkół w Kiełpinie

7.Ewa Magulska – Plichta – Zespół Szkół w Kiełpinie

8.Wioletta Plichta – Zespół Szkół w Staniszewie

9.Lucyna Potrykus – Szkoła Podstawowa w Mirachowie

10.Agata Strzyżewska – Szkoła Podstawowa w Łapalicach

11.Anna Wesołowska – Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie