Close

Wyprzedzamy czasy w Edukacji Dla Bezpieczeństwa

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015 stała się okazją do przekazania szkołom gminy Kartuzy -8 fantomów szkoleniowych. Stanowić one mają stały element zajęć pn. „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, realizowanych jako podstawa programowa we wszystkich gimnazjach. Prezenty przekazała Mirosława Lehman, burmistrz Kartuz.

Sprzęt szkoleniowy otrzymały następujące placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach, Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach, Zespół Szkół w Kiełpinie, Zespól Szkół  w Staniszewie, Gimnazjum nr 1 w Kartuzach oraz Gimnazjum Katolickie w Kartuzach. Łączna wartość przekazanego sprzętu szkoleniowego wyniosła ponad 10 tysięcy złotych.

Kolejnym krokiem w edukacji młodzieży mają być certyfikowane szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w tym ćwiczenia z  resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Zakupiony sprzęt w bardzo realistyczny sposób odwzorowuje anatomię człowieka, pozwalając uczniom oswoić się z technikami resuscytacji. Dzięki regularnej pracy udzielenie pierwszej pomocy może stać się dla dzieci i młodzieży czymś zupełnie naturalnym.

– Taki też był nasz zamiar przy realizacji tego projektu – mówi Mirosława Lehman, burmistrz Kartuz. – Im szybciej zaczniemy tego typu edukację, tym większa szansa na wypracowanie pewnych automatyzmów w zachowaniu w sytuacjach krytycznych.