Close

„Każdy szachista był kiedyś nowicjuszem” I. Chernev

Wraz z początkiem roku szkolnego 2014/2015, uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z gminy Kartuzy, rozpoczęli udział w zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne poprzez naukę gry w szachy. Zajęcia odbywają się w ramach projektu: „Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Kartuzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 4 040 000 zł, to jeden z największych projektów edukacyjnych realizowanych w województwie pomorskim.

Celem zajęć jest wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez rozwijanie umiejętności gry w szachy, pobudzanie zdolności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, wnioskowania, przewidywania oraz uczciwej rywalizacji. W ramach projektu odbędzie się 2072 godzin zajęć, w których udział weźmie 336 uczniów, podzielonych na 28 grup.

Każda z 12 szkół biorących udział w projekcie wzbogaciła się o profesjonalne zestawy szachowe, programy multimedialne i pomoce dydaktyczne do nauki gry w szachy.