Close

Nauczą Królewskiej Gry

Podpisano już umowę z trzema podmiotami, które odpowiedzialne będą za prowadzenie zajęć matematycznych poprzez naukę gry w szachy w szkołach podstawowych. Wszystko to w ramach projektu pn. „Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Kartuzy”.

Zajęcia dla uczniów z gminy Kartuzy prowadzić będą firmy „E4” Szkolenie Szachowe Jędrzej Długosz z Wiślinki, BUMAT Tomasz Ciesielski z Borska oraz SF 3 Piotr Kwidziński z Kartuz, które wyłoniono w drodze przetargu.

– W naszych 12 szkołach podstawowych 28 grup uczniów przez 37 tygodni będzie rozwijało swoje umiejętności matematyczne poprzez naukę gry w szachy – mówi Mirosława Lehman, burmistrz Kartuz. – Zajęcia prowadzone będą przez uznanych trenerów, a szkoły w ramach projektu wyposażono w sprzęt i pomoce do prowadzenia zajęć. 

Każda ze szkół otrzymała sześć kompletów szachów turniejowych i sześć kompletów szachów klasycznych, szachownicę demonstracyjną, sześć zegarów szachowych, osiem gier planszowych oraz książki i łamigłówki. Szachy to niezwykła gra, która w fantastyczny sposób uczy logicznego myślenia, przewidywania, trenuje pamięć, spostrzegawczość i cierpliwość.. Trudno zliczyć pozytywne aspekty tej królewskiej gry. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie tymi zajęciami jest olbrzymie.

Program realizowany jest w związku z projektem pn. „Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Kartuzy” w ramach Priorytetu  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.