Close

"Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,

ale także do sukcesu na miarę jego możliwości. "

M. Grzegorzewska

"Każde dziecko powinno czuć,

że szkoła pomaga mu stać się lepszym człowiekiem.

Bohaterem."

Philip Zimbardo
Wydział Oświaty

Każde dziecko instynktownie dąży do poznawania i doskonalenia się. Wiemy, jak ważne jest by wspierać i umożliwiać mu poszerzanie własnych horyzontów. Każde nasze działanie ma na celu niedopuszczenie do zahamowania tej tendencji, a stworzenie jak najlepszych warunków dzieciom do pełnego rozwoju swojego potencjału. 

ROK SZKOLNY 2019/2020
40%


2

Projekty z EFS

14

Placówki

281

Nauczyciele – uczestnicy projektów

3358

Uczniowie – uczestnicy projektów

50

Rodzaje zajęć

Obszar działania

    

Certyfikat TELC

Zajęcia z j.angielskiego i j,niemieckiego zakończone egzaminem.

Zajęcia rozwijające i wyrównujące

Przedmioty szkolne.

Zajęcia dodatkowe

Szachy, rytmika, robotyka, teatrzyki, zajęcia z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.

Wsparcie

Logopedyczne, pedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Na 6 trasach.

Podniesienie kompetencji nauczycieli

Warsztaty zwiększające efektywność pracy nauczycieli

Wyróżnione

                                    

Aktualności

Aktualności i wydarzenia z naszych szkół